Kierownik ds. bezpieczeństwa

  • Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne. Zasady uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, Zasasdy sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia, misja służb organizatora imprezy masowej. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania. Zabezpieczenia imprez masowych, zasady wykonywania zadań członka służb porządkowej i informacyjnej. Zadania służb organizator imprezy masowej, zasady współpracy z Policją, PSP(Państwowa Straż Pożarna) oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej. Zabezpieczenie medyczne i sanitarne. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych, ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii, zagadanienia z zakresu prawa karnego, administracyjnego oraz cywilnego. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej. Ćwiczenia praktyczne.

Umów się na szkolenie