Szkolenie BHP

  • Wprowadzenie, istota bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków pracodawcy, pracowników oraz komórek organizacyjnych zakładu pracy. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad oraz higieny pracy. Zasada poruszania sie po terenie zakładu. Zagrożenie wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny związane z obsługą urządzeń technicznych. Profilaktyczna opieka lekarska, zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego. Podstawowe zasady ochrony pożarowej, działania w trakcie wypadku metody udzielania pierwszej pomocy

Umów się na szkolenie