• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 3
Witaj na stronie Agencji Ochrony Combat!
Agencja Ochrony Combat to nowa, lokalna firma ochrony z Czarnkowa. Została stworzona przez młody zespól osób z ogromnym doświadczeniem zawodowym w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony i pracującymi od kilku lat w tej branży.

Oferta firmy

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą prosimy o wypełnienienie formularza kontaktowego.

Ochrona imprez masowych


Agencja Ochrony Combat z siedzibą w Czarnkowie oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie zabezpieczenia imprez masowych m.in. mecze, koncerty, pikniki, imprez otwartych oraz kulturalno rozrywkowych.. Przed podjęciem się wykonania zadania wraz z organizatorem przeprowadzamy analizę zagrożeń i opracowujemy plan ochrony jak również sprawdzamy najważniejsze newralgiczne miejsca do ochrony. Pracownicy ochrony Agencji Ochrony Combat (służba porządkowa, służba informacyjna, stewardzi) wykonujący czynności ochronne posiadają wymagane uprawnienia(zgodne z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych) odpowiednie umundurowanie oraz identyfikatory. Ściśle współpracujemy z władzami miasta, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową i Pogotowiem Ratunkowym. Osoby pracujące w Agencji Ochrony Combat przy zabezpieczeniu imprez masowych posiadają doświadczenie z innych firm biorąc udział w zabezpieczaniu imprez masowych na terenie całej Polski.

Ochrona osobista VIP


Agencja Ochrony Combat z siedzibą w Czarnkowie oferuje usługi w zakresie ochrony osobistej VIP. Pracownicy ochrony Agencji Ochrony Combat wykonujący czynności ochrony osobistej są pracownikami kwalifikowanymi mający swój wpis na liście kwalifikowanych pracowników ochrony w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.. Zapewniamy zarówno stałą, 24 godzinna ochronę, jak i sporadyczną na wezwanie. Wszystko w zależności od potrzeb i zamówienia. Agencja Ochrony Combat jest na każde wezwanie. Pracownicy ochrony firmy Combat wykonujący czynności ochrony osobistej w to doświadczony zespół cechujący się bardzo wysokim poziomem motywacji oraz umiejętnościami rozwiązywania trudnych sytuacji. Wieloletnie doświadczenie nabyli pracując w różnych firmach ochrony, mając za sobą bogaty bagaż doświadczeń. Posiadają wszechstronne wyszkolenie w zakresie strzeleckim, walki wręcz oraz psychologiczno-społeczne dotyczące zachowań i relacji międzyludzkich szkoląc się w placówkach oświatowych w Poznaniu jak również w klubach walki na terenie Piły i Poznania. Dużym atutem Agencji Ochrony Combat z siedzibą w Czarnkowie jest grono pracowników wywodzących się z wojsk powietrzno-desantowych oraz służb mundurowych . Osoby prezentujące Agencję Ochrony Combat mogą pochwalić się nieposzlakowaną opinią wydaną przez Komendy Powiatowe Policji wg. miejsca zamieszkania - w tym przypadku teren Czarnkowa oraz Piły i Poznania.

Ochrona fizyczna


Agencja Ochrony Combat z siedzibą w Czarnkowie zajmuje sie bezpośrednia ochroną firm, zakładów pracy, placów budowy oraz innymi zleceniami.

Ochrona ta obejmuje:
bezpośrednią ochronę fizyczną - stałą lub doraźną, polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych monitoring systemów alarmowych z centrali firmy ochroniarskiej zabezpieczenia techniczne montaż, konserwacja i naprawy elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania interwencje fizyczne - wyjazdy grup patrolowych po otrzymaniu sygnałów z systemów alarmowych w celu zapobiegania niepożądanych zdarzeń i ew. dokonywania zatrzymań obywatelskich ich sprawców.

Galeria

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z naszej pracy.

Referencje

Poniżej przedstawiamy referencję wystawione przez firmy, które z nami współpracowały.

Odszkodowania

Agencja Ochrony Combat z Czarnkowa jest Partnerem Kancelarii DRB Centrum Odszkodowań


Prowadzimy działalność polegającą na reprezentowaniu poszkodowanych w wypadkach przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody w zakresie dochodzenia odszkodowań, w tym również od zagranicznych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Zakres podmiotowy naszej działalności obejmuje zarówno osoby prawne jak i fizyczne.


Reprezentujemy osoby które:
zostały poszkodowane nie ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
utraciły najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym zmarły nie był winien i brał udział jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
zostały poszkodowane w wypadku w rolnictwie,
zostały poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca,
zostały poszkodowane w wyniku poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni,
w wyniku wypadku utraciły lub zniszczyły mienie – uszkodzone zostały pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC i AC.


Reprezentujemy Klienta w toku likwidacji szkody prowadzonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe poprzez:
prowadzenie działań mających na celu udokumentowanie wszelkich negatywnych następstw zdarzenia już od dnia wypadku,
ocenę rozmiaru szkody m.in. przez współpracujących z nami rzeczoznawców, lekarzy mających doświadczenie w orzecznictwie oraz ekspertów ds. motoryzacji,zgłoszenie szkody w imieniu klienta,
zyskanie i przedłożenie Towarzystwom Ubezpieczeniowym wszelkich wymaganych dokumentów,
kontrolę prawidłowości i terminowości działań Towarzystw Ubezpieczeniowych,
podjęcie działań pozwalających uniknąć opóźnień w wypłacie odszkodowania poprzez sprawdzony sposób prowadzenia likwidacji szkody,
przejęcie wszelkich korespondencji i kontaktów telefonicznych ze strony zakładów ubezpieczeń, tak aby klient nie musiał poświęcać własnego czasu i był uwolniony od prowadzenia konwersacji w zagadnieniach, w których nie zawsze się orientuje,
prowadzenie negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, które mają na celu korzystne /ugodowe/ zakończenie postępowania likwidacyjnego,
reprezentowanie klienta przed sądem w procesie cywilnym przeciwko zakładom ubezpieczeń, w celu uzyskania odszkodowania w pełnej wysokości.

Wynajem barierek ochronnych

Agencja Ochrony COMBAT z Czarnkowa oferuje możliwość wynajmu i dowozu barierek ochronnych, potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej,plenerowej, kulturalno-rozrywkowej,jak również eventów,koncertów,pikników i festynów. Posiadamy barierki ochronne nastepującego typu:
- barierki lekkie które są wykorzystywane do oddzielenia boków sceny, wejść/wyjść ewakuacyjnych i innych miejsc, gdzie nie przewiduje się szczególnego naporu uczestników imprezy
- barierki ciężkie przeznaczone do wygradzania przodu sceny i innych miejsc, gdzie spodziewany jest duży napór uczestników imprezy.
Agencja Ochrony Combat oferuje kompleksową usługe zarówno ochrony imprezy jak również dowód i montaż barierek ochronnych.

Kontakt

Adresy mailowe:
ochronacombat@wp.pl
kontakt@ochrona-combat.pl
Kontakt telefoniczny:
+48 600 738 201
Dane firmy:

Agencja Ochrony Combat Józef Gieremek
ul. Kościuszki 43/5
64-700 Czarnków
NIP: 763-176-40-64
REGON: 302606980
Agencja Ochrony COMBAT Józef Gieremek
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014 | Projekt i wykonanie Agencja reklamowa WebskiMedia.pl